Pályázat

PREVENCIÓS CÉLÚ LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A MAGYAR RENDÉSZETI SPORTSZÖVETSÉG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

A Magyar Rendészeti Sportszövetség EFOP-1.8.6-17-2017-00029 azonosító számú, „Mozgásban az erő” – prevenciós célú szabadidősport programok megvalósítása az Észak-Alföld és Közép-Dunántúl régiókban című projekt keretében 2018. április 16. - 2021. április 15. között tartja rendezvényeit, melyre az elnyert támogatás összege 350.000.000 Ft azaz háromszázötvenmillió forint. A támogatás intenzitása a projekt összköltségének 100%-a.

A Sportszövetség segíti az egészséges életmód és a szabadidő gyakorlása feltételeinek megteremtését, részt vesz a szabadidősport finanszírozásában alapesetben a rendészeti szervek dolgozói tekintetében. A pályázatban leírt tevékenységei elősegítik a projektcél lakosság felé történő gyakorlását, megteremtve a felhalmozott tapasztalatok közcél érdekében történő felhasználását. A sportrendezvények és kampányok lehetőséget adnak az egészséges életmód érdekében végzett tevékenységek szélesebb körben való megismertetéséhez, kiterjesztéséhez, hozzájárulva az egészséges életmódra való felhívás mellett, egyéb prevenciós tevékenységek sikeréhez.

A kevésbé fejlett régiókban lévő tagegyesületekkel, ágazatközi szereplőkkel a szakmai együttműködésének növelésén keresztül az ott élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciáinak, valamint az egyesületek közötti szinergia növelése érhető el a megvalósítandó programok által.

A projekt keretében a Magyar Rendészeti Sportszövetség az Észak-alföldi régióban 10 szabadidősport rendezvényt, valamint 3 fórumot, a Közép-dunántúli régióban pedig 11 rendezvényt és szintén 3 fórumot kíván tartani. A projekt szemléletformáló erejét pedig a régiókon átívelő kampánnyal kívánja biztosítani, melyet széles körű marketing és kommunikációs tevékenységgel valósít meg.

A tervezett komplex programsorozatokon minden résztvevő megtalálja és elsajátítja a számára szimpatikus mozgásformát, így az értékként a mindennapi élete részévé válik.  A példaképektől, emblematikus élsportolóktól példamutatást, a magasan képzett szakemberektől tanácsot kap az egészséges életvezetéshez szükséges kulcskompetenciákról, melyeket élethosszig gyakorolhat, valamint átadhatja utódainak. A pályázatban meghatározott célcsoport igényli a rendezvények sokszínűségét, azokat a rendezvényeket, ahol több sportágat ki lehet próbálni. A programok sokfélesége és a kommunikáció módja felkelti a lakosság érdeklődését és lehetőséget biztosít a lakókörnyezetéhez közeli helyszíneken megismerkedni különféle szabadidősport-fajtákkal és azok egészségre gyakorolt hatásaival. A célcsoport jellemzően nehezen mozdul ki, főleg sporttevékenység céljából, ezért fontos projektcél az hogy a lehető legközelebb vigyük hozzájuk a lehetőséget valamint olyan innovatív kommunikációs csatornákat és kapcsolattartási módokat alakítsunk ki, amelyek önmagukban is figyelemfelhívóak, közvetítik az elérni kívánt üzenetet.

Eredmények: egészségfejlesztő testmozgás és szabadidő sportesemények, mozgásprogramok a kevésbé fejlett régiókban 21 darab (11-10 db/régió/36 hónap). Egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági fórum szervezése: 6 darab (3 db/régió/36 hónap). 1 db népszerűsítő kampány. A programokon résztvevő személyek száma: 14.400 fő (7.200 fő/régió/36 hónap), melyből 1440 fő fogyatékkal élő.