BRSE Küldöttgyűlés

2015. május 29-én 09.00 órakor tartotta szokásos éves Küldöttgyűlését a Budapesti Rendészeti Sportegyesület. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta at egyesület 2014. évi beszámolóját, köszhasznúsági jelentését, pénzügyi beszámolóját, valamint Felügyelő Bizottságának jelentését, továbbá elfogadta a 2015. évi pénzügyi tervét is. A napirendi pontok közé felvett alapszabály módosítást követően - amely létrehozta a tiszteletbeli elnöki funkciót - a Küldöttgyűlés egyhangúlag, tekintettel a BRSE munkájában hosszú ideje kifejtett kimagasló tevékenységére, megválasztotta tiszteletbeli elnökké Simon Géza ny. r. dandártábornok urat, a BRSE korábbi ügyvezető elnökét.