MRS Közgyűlés

A Magyar Rendészeti Sportszövetség 2015. május 29-én 10.00 órai kezdettel tartotta éves Közgyűlését. Az általában megszokott napirendi pontok (éves beszámoló jelentés, közhasznúsági jelentés, pénzügyi beszámoló, felügyelő bizottsági jelentés, 2015. évi pénzügyi terv) egyhangú elfogadásán kívül, a Közgyűlés az MRS elnökségi tagjának megválasztotta Pigler István r. ezredes urat a Készenlét Rendőrség Külnleges Szolgálatok Igazgatság igazgatóját a KR parancsnok helyettesét. A Közgyűlés a Magyar Rendészeti Sport támogatásáért, a https://policesport.hu elérhetőségű honlap létrehozásban és elindításában nyújtott önzetlen segítségéért díszoklevelet adományozott a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának, amely oklevelet a KEK KH elnöke Dr. Igáncz István úr személyesen vett át. A honlap létrehozásában nyújtott kiemelkedő munkája elismeréséül a KEK KH további két munkatársa Sánta Renáta úrhölgy és Juhász Ferenc úr tárgyjutalomban részesült.