Sajtóközlemény

2022.| 02.| 28.

 

PREVENCIÓS CÉLÚ LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A MAGYAR RENDÉSZETI SPORTSZÖVETSÉG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

 

Európai Uniós forrás segítségével prevenciós célú lakossági egészség fejlesztés valósult meg a Magyar Rendészeti Sportszövetség segítségével, az EFOP- 1.8.6-17-2017-00029 azonosító számú pályázat keretén belül. A „Mozgásban az erő” – prevenciós célú szabadidősport programok megvalósítása az Észak-Alföld és Közép-Dunántúl régiókban című projekt keretében 2018. április 16. - 2022. február 28. között tartja rendezvényeit, melyre az elnyert támogatás összege 350.000.000 Ft azaz háromszázötvenmillió forint. A támogatás intenzitása a projekt összköltségének 100%-a.

 

A Sportszövetség segíti az egészséges életmód és a szabadidő gyakorlása feltételeinek megteremtését, részt vesz a szabadidősport finanszírozásában alapesetben a rendészeti szervek dolgozói tekintetében. A pályázatban leírt tevékenységei elősegítik a projektcél lakosság felé történő gyakorlását, megteremtve a felhalmozott tapasztalatok közcél érdekében történő felhasználását. A sportrendezvények és kampányok lehetőséget adnak az egészséges életmód érdekében végzett tevékenységek szélesebb körben való megismertetéséhez, kiterjesztéséhez, hozzájárulva az egészséges életmódra való felhívás mellett, egyéb prevenciós tevékenységek sikeréhez.

A kevésbé fejlett régiókban lévő tagegyesületekkel, ágazatközi szereplőkkel a szakmai együttműködésének növelésén keresztül az ott élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciáinak, valamint az egyesületek közötti szinergia növelése érhető el a megvalósítandó programok által.

A projekt keretében a Magyar Rendészeti Sportszövetség az Észak-alföldi régióban 11 szabadidősport rendezvényt, valamint 3 fórumot, a Közép-dunántúli régióban pedig 12 rendezvényt és szintén 3 fórumot tarott meg a pályázat keretében. A projekt szemléletformáló erejét pedig a régiókon átívelő kampánnyal biztosította, melyet széles körű marketing és kommunikációs tevékenységgel valósított meg. A programok lebonyolításához eszközbeszerzést valósított meg, melynek egy része, mint például színpad vagy az eredményhirdető dobogó az előkészítés és a lebonyolításban nyújtott segítséget. A megvásárolt sporteszközök pedig a résztvevők tudásának, ismeretének bővítésére szolgáltak.

A tervezett komplex programsorozatokon minden résztvevő megtalálhatta és elsajátíthatta a számára szimpatikus mozgásformát, így az értékként a mindennapi élete részévé válhatott.  A példaképektől, emblematikus élsportolóktól példamutatást, a magasan képzett szakemberektől tanácsot kaphattak az egészséges életvezetéshez szükséges kulcskompetenciákról, melyeket élethosszig gyakorolhat, valamint átadhat utódainak. A pályázatban meghatározott célcsoport igényelte a rendezvények sokszínűségét, azokat a rendezvényeket, ahol több sportágat ki lehetett próbálni. A programok sokfélesége és a kommunikáció módja felkeltette a lakosság érdeklődését és lehetőséget biztosított, hogy a lakókörnyezetéhez közeli helyszíneken különféle szabadidősport-fajtákkal megismerésével fajtákkal és azok egészségre gyakorolt hatásaival. A célcsoport jellemzően nehezen mozdul ki, főleg sporttevékenység céljából, ezért fontos projektcél volt az, hogy a lehető legközelebb vigyük hozzájuk a lehetőséget, valamint olyan innovatív kommunikációs csatornákat és kapcsolattartási módokat alakítsunk ki, amelyek önmagukban is figyelemfelhívóak, közvetítik az elérni kívánt üzenetet.

Eredmények: egészségfejlesztő testmozgás és szabadidő sportesemények, mozgásprogramok a kevésbé fejlett régiókban 23 darab (13-10 db/régió/36 hónap). Egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági fórum szervezése: 6 darab (3 db/régió/36 hónap). 1 db népszerűsítő kampány. A programokon résztvevő személyek száma: 16.524 fő (vállalt indikátor 7.200 fő/régió/36 hónap), melyből 2102 fő fogyatékkal élő.

További információ kérhető:

Név: Győri László

email cím: hun.police.sport@gmail.com           

telefonszám: 06-1-476-3451

Képek: