MRS elnökségi ülés

Ülésezett az MRS elnöksége

A Magyar Rendészeti Sportszövetség elnöksége 2015 november 11-én tartotta soron következő ülését.

Az ülés első napirendi pontjában szerepelt a belügyi szervek nemzetközi és honi versenyeken 2016 évben elért eredményeiről, sikereiről szóló rövid beszámoló. Az elnökségi ülést vezető Vincze P. Márton ügyvezető elnök kitért arra, hogy az elért sikerek záloga mindenkor a szisztematikus felkészülés, amely a rendészeti sportvilágeseményeken való sikeres magyar szereplést ez évben is biztosította. Nem a teljesség igényével, de külön meg említette a magyar csapatok tekintetében a Női Rendőr Kosárlabda EB-n való jó szereplést, a Rendőr Asztalitenisz EB-n nyújtott kimagasló teljesítményt, a sikeres Rendőr Tenisz EB-t, a Női Rendőr Labdarúgó EB selejtező eredményét.

Második napirendi pontként az elnökség értékelte a Belügyi Országos Pontszerző Bajnokságok 2015 évi rendszerét, illetve egyöntetűen támogatta a korábban megtartott „sporttisztek szakmai értekezletén” megfogalmazott javaslatot, amely szerint a 2016. évi bajnoki rendszer változatlanul, ugyanazon hat sportágat (judo, úszás, terepfutás, atlétika, kispályás labdarúgás, karate) foglalná magába. Ennek tükrében a harmadik napirendi pontként a versenyek rendezésével kapcsolatos vállalásokat vitatta meg az elnökség.

Külön napirendi pontként tárgyalta az elnökség a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr Sportegyesület (KEMRSE) felvételi kérelmét. Borka László c. r. őrnagy, elnök rövid, az egyesület sporttevékenységét bemutató beszámolóját követően az elnökség szavazott, amelynek eredményeként a KEMRSE a Magyar Rendészeti Sportszövetség teljes jogú tagegyesületévé vált.

A szokásosnak mondható „egyebek” napirendi pont keretében a levezető elnök tolmácsolta az Országgyűlési Őrség szándéknyilatkozatát a 2016. évi BM Pontszerző Sportbajnokságokon való részvételre vonatkozóan, amelyet az elnökség is támogatott. Beszámoló hangzott el az MRS honlap további fejlesztésének helyzetéről, valamint szó esett még a naptári (sportnaptári) év zárásához kapcsolódóan az elnökség előtt álló feladatokról is.